.
       
     
       
       
 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
Nongmuangkai Hospital
 
   
   
  icon_poll.gif จรรยาบรรณ และจริยธรรม ของข้าราชการและลูกจ้าง icon_poll.gif
 
 
: ข่าวสาร update :    
  ...............  
 

ประกาศ : ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

  ปฏิทินกิจกรรม

calendar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์คลินิกไร้พุง    

              คลินิกไร้พุง โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เปิดบริการทุกวัน ในเวลาราชการ
เพื่อสุขภาพดี  แข็งแรง  ห่างไกลโรคภัย  
และแม้ท่านจะเป็นผู้ป่วยก็แข็งแรงได้ และอยู่กับโรคอย่างมีความสุข
เราพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทุกท่านที่สนใจ 
รวมถึงท่านที่มีปัญหาสุขภาพ อาทิ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ 
หลอดเลือดสมอง   อ้วน  ไขมันในเลือดสูง  
 
              กิจกรรมในคลินิก 
ประเมินสุขภาพ คำแนะนำในการดูแลตนเอง เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
สมุนไพรและแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ    การออกกำลังกาย 
การดูแลสุขภาพจิต   และการลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา 


............................................................................................................
-ขอขอบคุณ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

             ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่จำนวน 3 รายการ
1.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง

รวมเป็นจำนวนเงิน 283,000 บาท

      /// ขอขอบคุณ ผู้ประสานงาน...คุณจันทร์จีรา ถิ่นสุข และคุณนพมาศ เหรา

 

  .... รับฟังเสียงสวดมนต์ - กิจกรรมทำสมาธิก่อนการ ให้/ รับ บริการ.........
    รับชมสกู้ป เผยแพร่ที่ ช่อง7 สี รายการด้วยลำแข้งของคน รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
              
 
ลำดับการเยี่ยมชม  $filename="number.txt"; $fp=fopen($filename,"r" ); $get_number=fread ($fp,filesize($filename)); fclose($fp); $get_number=$get_number+1; $fp=fopen($filename,"w" ); fwrite($fp,$get_number); fclose($fp); echo ""; // echo "$get_number"; printf("%05d",$get_number); ?>
        ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2552

 
ติดต่อ :
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4