icon_poll.gif ประกวดราคา สอบราคา icon_poll.gif
 
   
  ประกาศ : ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / รถพยาบาลฉุกเฉิน
 
   
  15 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศ : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
   
 
   
 
   
 

 

 

   
   
   

 

 

           
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4