สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้าง? และมาดูตัวอย่างสถาบันการเงินปี 2023

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร?

เกี่ยวกับสถาบันการเงิน กล่าวได้ว่าโลกของเราแบ่งสถาบันการเงินออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือบริษัทที่มีหน้าที่ให้บริการทางด้านการเงิน โดยในประเทศไทยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็มีบางบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีหน้าที่ให้บริการคล้าย ๆ กับธนาคาร แต่ถ้าเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จะพบมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง เช่น บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารจะมีบริการเงินฝากและสินเชื่อยบัตรเครดิตต่าง ๆ ในขณะที่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือ non-bank จะไม่ได้รับฝากเงิน แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินคล้าย ๆ กับธนาคาร

เนื่องจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในปัจจุบันปี 2566 มีจำนวนมาก คงจะยกตัวอย่างมาไม่หมด แต่เพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ก็จะยกตัวอย่างมาบางบริษัท เช่น  สินเชื่อนาโนฟีนิกซ์ติดปีก บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ บริษัทเฮงลิสซิ่ง บริษัทเงินติดล้อ เป็นต้น

 

ประเภทของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ถ้าใครได้ค้นหารายชื่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทยปี 2023 จะพบสถาบันการเงินในประเทศไทยที่เป็นประเภท non-bank เยอะมาก และถ้าเจาะลึกไปอีกว่าสถาบันการเงินมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ก็คงแบ่งได้ออกเป็น 5 ประเภทสำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ได้แก่ สถาบันการเงินที่ให้บริการทางด้านบัตรเครดิต สถาบันการเงินภายใต้สินเชื่อกำกับ บริษัทนาโนไฟแนนซ์ บริษัทให้บริการ e-payment และ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่ให้บริการเปลี่ยนค่าเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พอยกตัวอย่างมาเชื่อว่าหลายคนอาจจะงุนงงเล็กน้อย ซึ่งแนะนำว่าให้ท่านลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าสถาบันการเงินคืออะไร จากนั้นนำรายละเอียดของแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกันดูก็จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น เงินสดทันใจศรีสวัสดิ์ เป็นต้นชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤติของปี 2563- 2566 ทางก็ได้มีมาตรการพักชำระหนี้เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย เพราะลูกค้าของ non-bank ต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับลูกค้าสินเชื่อธนาคาร จึงกล่าวได้ว่านอกจากบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินทั้ง 2 ประเภทจะคล้ายกันแล้ว นโยบายการพักชำระหนี้ก็ยังเหมือน ๆ กันอีกด้วย

 

ข้อดีของการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ถึงแม้ว่าธนาคารจะมีหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อก็ตามแต่ ทว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างแอพสินเชื่อออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับกู้เงินได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น สินเชื่อเงินทันเด้อ ข้อดีของการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือเราจะได้รับการบริการที่รวดเร็วกว่า นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน สำหรับสินเชื่อ non-bank จะใช้เอกสารที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะโดยส่วนมากจะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวตรงกันข้ามกับสถาบันการเงินประเภทธนาคารที่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนการค้า รวมไปถึงสลิปเงินเดือนด้วย ที่สำคัญสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ไม่ใช่ธนาคารยังให้ลูกค้ากู้สินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีบุคคลและสินทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือมีวงเงินให้ยืมเงินด่วน 30 นาทีโอนเข้าบัญชีอนุมัติที่น้อยกว่าสถาบันการเงินประเภทธนาคาร และอาจจะมีดอกเบี้ยที่แพงกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้ขอกู้ อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินประเภท non-bank จะเน้นไปที่การให้กู้เงินที่รวดเร็ว ใช้เอกสารน้อย และไม่ต้องใช้หลักประกันนั่นเอง