ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สมัครออนไลน์ได้แล้ว
รายได้ต่อเดือน
มีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 12% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 200,000 บาท

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 อาชีพไหนกู้ได้บ้าง?

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายท่านพอจะทราบข่าวออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 มาแล้วบ้าง ซึ่งการที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารออมสินได้สมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยถูก โดยรายละเอียดออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 นั้น ระบุไว้ว่าผู้ลงทะเบียนจะได้รับวงเงินกู้ 10000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน และต้องประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเท่านั้น 

แต่หากท่านประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ ท่านจะไม่ได้รับเพียงออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000เท่านั้น เพราะวงเงินที่ได้จากการสมัครจะมากถึง 50000 บาทต่อคน แต่ธนาคารจะปล่อยเงินกู้นี้ให้กับท่านที่ลงทะเบียนโดยมีบุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้น การลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 และกู้สินเชื่อดอกเบี้ยถูก 50000 บาท สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอพ MyMo ในช่วงปี 2566 นี้ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการกู้เงินออมสิน 10000 บาทและ 50000 บาทแล้ว ธนาคารออมสินก็ยังมีสินเชื่อ 2023 ที่น่าสนใจอีกมาก 

 

ตกงานอยู่ ก็กู้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้

ลูกค้าธนาคารออมสินหลายคนอาจจะคิดว่า สำหรับโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนต้องประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30000 บาทต่อเดือนเท่านั้น แต่เอาเข้าจริงแล้วโครงการกู้เงินออมสิน 10000 บาทยังเปิดโอกาสให้คนที่ตกงานอยู่สมัครผลิตภัณฑ์ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 ได้เช่นกัน ในส่วนของเอกสารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ให้ท่านนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัญชีเงินฝาก หากท่านมีรายได้อยู่แล้วก็ให้นำเอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ แนบมาด้วย เช่น สลิปเงินเดือน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000จะให้เวลากับผู้สมัครในการผ่อนชำระนานถึง 2 ปี พร้อมกับปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกอรกด้วย ดังนั้นหากใครถามว่า ณ ปัจจุบันนี้ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด เชื่อว่าชื่อของธนาคารออมสินต้องเป็นหนึ่งในชื่อที่ปรากฏในใจของใครหลายคน เพราะมีสินเชื่อดอกเบี้ยถูก 10000 บาทเป็นเครื่องการันตีนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ลงทะเบียนยังสามารถเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้ได้ผ่านทาง SMS จากธนาคารได้ด้วยเช่นกัน

 

ขั้นตอนลงทะเบียนโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

แอพ MyMo หรือแอพธนาคารออมสินเป็นช่องทางหลักในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 โดยให้ท่านเข้าไปที่เมนูสินเชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งเลือกหัวข้อผู้มีอาชีพอิสระ หลังจากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งรอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการทำสัญญาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน เมื่อท่านเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้แล้วว่าท่านผ่านการอนุมัติ ให้ท่านไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ธนาคารสาขาตามวันเวลาที่ธนาคารได้แจ้งไว้ เมื่อทำสัญญาเสร็จก็รอรับเงินจากโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000โอนเข้าบัญชีได้เลย โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โครงการกู้เงินออมสิน 10000 บาทได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี 2563-2566 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้หมดเขตรับสมัครแล้วในปัจจุบัน แต่ทว่าธนาคารก็ยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยถูกอีกหลายประเภทที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลงทะเบียนกันอยู่ เช่น สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นต้น

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

แอพยืมเงินฟินนิกซ์ สมัครง่ายๆ วันนี้
รายได้ต่อเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 100,000 บาท
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ไม่ใช้คนค้ำประกัน
รายได้ต่อเดือน
มีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 12% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 200,000 บาท