เงินฉุกเฉินคนพิการ

มอบเงินฉุกเฉินคนพิการไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
รายได้ต่อเดือน
รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่มีดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 10,000 บาท

เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 คุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันในปี 2566 ทางรัฐบาลได้มีเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 โดยเป็นทั้งเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการและเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การสมัครหรือการลงทะเบียนกับเงินฉุกเฉินคนพิการดังกล่าว ผู้กู้เงินฉุกเฉินคนพิการต้องชำระภายในระยะเวลา 2 ปี ข้อดีของเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการคือท่านไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใด ๆ 

คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ท่านต้องเป็นผู้มีบัตรคนพิการหรือเป็นคนดูแลผู้พิการ พร้อมทั้งมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยแน่นอน นอกจากนี้ยังต้องประกอบอาชีพและมีรายได้ต่ำกว่า 30000 บาทต่อเดือน ที่สำคัญต้องมีเครดิตที่ดีถึงจะลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ได้ ทั้งนี้ เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 สามารถต่อยอดอาชีพของท่านได้และนำไว้สำรองเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ผู้ที่มีความสนใจในเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี ก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลยในปี 2023 นี้ 

 

อยากได้เงินฉุกเฉินคนพิการ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการหรือเงินฉุกเฉินคนพิการเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับผู้พิการรวมไปถึงผู้ดูแลคนพิการ ท่านสามารถเช็คยอดเงินคนพิการได้ว่าท่านมีโอกาสได้รับหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทางรัฐได้แจ้งเอาไว้สำหรับท่านที่สงสัยว่าเงินคนพิการได้เท่าไหร่ จากข้อมูลปี 2566 พบว่าผู้พิการจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลงทะเบียนไม่เกินคนละ 10000 บาท โดยท่านสามารถลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี เพียงแค่มีเอกสารดังต่อไปนี้ คือ บัตรประชาชนและบัตรคนพิการ ทะเบียนบ้าน สถานที่ทำงาน แผนที่บ้าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน เป็นต้น

แต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการเงินฉุกเฉินคนพิการหรืออยากกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ล่าสุด ท่านจำเป็นต้องมีชื่อของท่านปรากฎอยู่ในบัตรคนพิการหรือไม่ก็ได้รับการรับรองในเอกสารว่าเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลคนพิการ และแน่นอนว่าท่านต้องนำเอกสารเหล่านี้มายืนยันประกอบการสมัครด้วยเช่นกัน ในส่วนของวิธีตรวจสอบเงินคนพิการ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ https://efund.dep.go.th/ 

 

เงินฉุกเฉินคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ 2566 ล่าสุด

สำหรับเงินฉุกเฉินคนพิการล่าสุดปี 2566 มีชื่อเต็ม ๆ ว่าการกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ความน่าสนใจของสินเชื่อเงินสงเคราะห์คนพิการล่าสุดนี้คือวงเงินกู้สูงสุดคนละไม่เกิน 120000 บาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้สมัครที่ลงทะเบียนจะได้รับวงเงินไม่เกินคนละ 60000 บาท นอกจากนี้ เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการดังกล่าวยังมีระยะเวลาชำระเงินกู้นานถึง 5 ปี และเป็นเงินฉุกเฉินคนพิการที่ไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม การกู้เงินฉุกเฉินคนพิการดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งสามารถใช้เป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้เช่นกัน 

ในส่วนของขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ เริ่มจากการลงทะเบียนในระบบเพื่อยื่นความประสงค์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังที่บ้านของท่านเพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ตามความเป็นจริงและจะนำข้อมูลของท่านไปประชุมพิจารณา หลังจากนั้นให้ท่านรอเจ้าหน้าที่แจ้งผลกลับมา หากปรากฎว่าท่านผ่านการอนุมัติการสมัครเบื้องต้นก็จะมีการนัดทำสัญญากันและภายหลังลงนามสัญญาเสร็จก็รอรับเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการหรือเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการโอนเข้ามายังบัญชีธนาคารได้เลย

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงเทพ สินเชื่ออนุมัติเร็ว
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
สินเชื่อบ้านกรุงไทยสานฝันให้คนต้องการมีบ้าน
รายได้ต่อเดือน
มีเงินเดือนประจำ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
MMR 6.50% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 8,000,000 บาท