สมหวังเงินสั่งได้

สมหวังเงินสั่งได้ เงินหมดมาที่สมหวังเงินสั่งได้
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 12% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 150% ของราคาประเมิน

สมหวังเงินสั่งได้ 2566, บริการสินเชื่อที่ไม่ได้มีเพียงแค่สินเชื่อรถเท่านั้น 

หลาย ๆ คนคงรู้มาบ้างแล้วว่าสมหวังเงินสั่งได้เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อที่เกี่ยวกับรถ ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ รถบรรทุก ซึ่งสินเชื่อที่ว่านี้ไม่ใช่สินเชื่อเพื่อซื้อรถแต่อย่างใด แต่เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หมุนเงินไม่ทันหรือจำเป็นต้องใช้เงินด่วนแต่ไม่อยากที่จะยืมเงินนอกระบบหรือขอสินเชื่อจากธนาคาร

สินเชื่อสมหวังไม่ได้มีเพียงแค่สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่สมหวังเงินสั่งได้สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศยังให้บริการในส่วนของสินเชื่อหมุนเวียนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สินเชื่อ SME) ที่ยังคง conceptในการเปลี่ยนรถให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ที่สมัครสินเชื่อดังกล่าวได้จะต้องเป็นกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วเท่านั้น

ยังต้องผ่อนค่างวดรถแต่จำเป็นต้องใช้เงิน ขอสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้ดีไหม? 

ปัญหาโลกแตกของผู้ที่มีรถและยังผ่อนค่างวดรถไม่หมด แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน ซึ่งหากต้องกู้เงินจากธนาคารอาจได้เงินมาใช้ไม่ทันตามเวลา เพราะจำเป็นจะต้องตรวจสอบประวัติทางการเงิน เช็คเครดิตบูโร กว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนไปได้กินเวลานานหลายวัน ซึ่งได้ยินมาว่าสมหวังเงินสั่งได้มีวงเงินสินเชื่ออนุมัติด่วนให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินโดยการนำเล่มทะเบียนรถมาเป็นหลักประกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ติดตรงที่ว่ายังผ่อนค่างวดรถไม่หมด หากยื่นขอสินเชื่อแบบเดียวกันจากผู้ให้บริการรายอื่นเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอน แต่สมหวังเงินสั่งได้รถผ่อนอยู่ (รถยนต์) ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสมัครใช้บริการสินเชื่อสมหวัง แต่จะต้องยอมรับในเงื่อนไข ดังนี้ 

  • จะต้องส่งค่างวดรถมาแล้วก่อนหน้านี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนค่างวดรถทั้งหมดที่ต้องจ่าย
  • บริการสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้สำหรับรถที่อยู่ในระหว่างการผ่อนจะต้องเป็นในลักษณะการยื่นขอรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่สามารถที่จะขอสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถกับสักงานสาขาสมหวังเงินสั่งได้ที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดได้ 

การเตรียมตัวด้านเอกสารที่จำเป็นสำหรับสมัครสินเชื่อจากสมหวังเงินสั่งได้

ในขอสินเชื่อสมหวังจะลงทะเบียนออนไลน์หรือกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์หลักได้ แต่นั่นไม่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการขอสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่ผ่านกระบวนการกรอกข้อมูลแล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กู้จะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ที่วางแผนสมัครสินเชื่อต้องอยากรู้แล้วว่าสมหวังเงินสั่งได้เอกสารอะไรบ้าง? ดูได้จากลิสต์ตามรายการด้านล่าง ดังนี้ 

  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมด้วยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อของผู้กู้
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้กู้อาศัยอยู่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้องอยู่ในพื้นที่บริการของสมหวังเงินสั่งได้สาขาในจังหวัดตามทะเบียนบ้าน
  • เอกสารที่สามารถใช้รับรองรายได้ / เงินเดือนของผู้กู้; สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ statement
  • รายงานเงินเข้า – ออกในบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับรถ; เล่มทะเบียนรถ, กรมธรรม์รถ และรายงานการตรวจสภาพรถ

ทั้งหมดนี้เป็นเอกสารในเบื้องต้นที่ควรจะเตรียมไว้สำหรับยื่นขอสินเชื่อสมหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีเอกสารอื่นที่จำเป็นต้องเตรียมสำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท ซึ่งคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่ต้องการได้ที่เบอร์สมหวังเงินสั่งได้ โทร. 02 308 7555 ให้ช่องทางดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทางการเงินที่ช่วยคุณได้ในยามจำเป็น

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ไทยเอซแคปปิตอลเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 100,000 บาท
สินเชื่อบ้านกรุงศรีที่มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
รายได้ต่อเดือน
มีอาชีพและรายได้แน่นอน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
2.75-3.78% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
เริ่มต้น 1,000,000 บาท