สกู๊ป เผยแพร่ที่ ช่อง7 สี ด้วยลำแข้งของคน รพ.หนองม่วงไข่

...สกู๊ป เผยแพร่ที่ ช่อง7 สี ด้วยลำแข้งของคน รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

   เมื่อ 12 ตุลาคม 2553 17.45 น.


info_82 - [แก้ไข]
level : Admin
14/10/2010 - 13:45...


info_82 - delete - [แก้ไข]
level : Admin
14/10/2010 - 13:50

  • [ แจ้งลบ ]
 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (ข่าวสารสู่ชุมชน )
  • ตั้งคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)