สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย สมัครง่าย
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
15-25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 1,500,000 บาท

สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยผ่านวิธีไหนได้บ้าง?

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระสามารถสมัครหรือขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินก้อนผ่านสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังมีหลายช่องทางวิธีด้วยกันที่ให้เราสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยได้ ช่องทางแรกคือสาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ วิธีนี้ ท่านต้องนำเอกสารและต่อคิวลูกค้าคนอื่น ๆ เพื่อรอรับบริการ วิธีที่สอง คือ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรผ่านแอพ เป็นวิธีออนไลน์ที่มีความรวดเร็วเหมาะกับยุคสมัยแห่งปี 2566 ซึ่งวิธีนี้รวมไปถึงการขอสินเชื่อธนาคารกสิกรทางเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

วิธีสุดท้ายคือการขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยผ่านทางซุ้มกิจกรรมที่ธนาคารกสิกรไทยได้จัดขึ้นตามงานต่าง ๆ โดยหากท่านเจอซุ้มหรือบูธกิจกรรมแล้วท่านสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2566 ท่านอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ก็เป็นได้ โดยแต่ละวิธีช่องทางการลงทะเบียน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน

 

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยหาบเร่แผงลอย

อาจจะกล่าวได้ว่าสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยหาบเร่แผงลอยหรืออาจจะเรียกว่าสินเชื่อธุรกิจ SME เป็นบริการทางการเงินที่มุ่งเน้นให้ผู้ลงทะเบียนได้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่าย ทั้งนี้ สินเชื่อหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ 2566 ของทางธนาคารกสิกรไทยมีวงเงินให้เลือกแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยผู้ที่สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยแบบมีหลักประกันจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 12 ล้านบาท ในขณะที่สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระแบบไม่มีหลักประกันจะกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

ในปี 2566 นี้ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระค้าขายสามารถลงทะเบียนบริการสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยที่ทางกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้เลยแม้ว่าท่านจะเพิ่งปเดกิจการมาเพียงแค่ 1 ปีก็ตาม และถ้าท่านมีคำถามว่าสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรอนุมัติกี่วัน หากท่านสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรผ่านแอพจะใช้เวลาไม่ถึง 15 นาทีก็ทราบผลแล้ว อย่างไรก็ตาม เงินด่วนอาชีพอิสระ 2566 อย่างเช่นสินเชื่อเงินสดกสิกรหาบเร่แผงลอยที่กำลังกล่าวอยู่นี้ ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยที่เหมาะกับปี 2023 เช่นนี้อย่างมาก เพราะผู้ประกอบอาชีพอิสระหลายคนคงต้องการเงินก้อนมาจุนเจือกิจการของตน

 

มีประวัติทางการเงินไม่ดีสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยได้หรือไม่?

หลายคนอาจมีคำถามว่าถ้าตนประวัติทางการเงินไม่ดีจะสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยได้หรือไม่ จากข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยพบว่าท่านสามารถขอลงทะเบียนกับสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระได้ เพราะเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบ เช่น ความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือหลักประกันอื่น ๆ ที่ใช้ในการค้ำประกันสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย เป็นต้น ดังนั้น ใครที่มีประวัติทางการเงินไม่ดีก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจและด่วนตัดสินใจไปก่อน เพราะบางครั้งท่านอาจจะผ่านการอนุมัติสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระก็ได้ ยิ่งในสถานการณ์โควิด 19 อย่างปี 2566 นี้ เชื่อว่าเกินครึ่งของคนที่มาสมัครสินเชื่อขอวงเงินให้ยืมนาโนต่างต้องลำบากและเดือดร้อนเรื่องเงินกันทั้งนั้น บางทีธนาคารอาจจะพออนุโลมให้อยู่บ้าง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกสให้วงเงินเท่าไร
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
0.1 ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 10,000 บาท
Cash Loan สินเชื่อเงินด่วนรู้ผลทันที
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 10,000 บาท