สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมมีจริงไหม
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด:
ไม่กำหนดวงเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมสำหรับผู้ประกอบการ 2566

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่วางแผนขอสินเชื่อในปี 2566 เพราะหน่วยงานประกันสังคมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและคงที่ตลอดปี 2566 นี้

ก่อนอื่น สำหรับท่านใดที่สนใจลงทะเบียนขอสินเชื่อออนไลน์เพื่อรับเงินกู้ประกันสังคม มาลองทำความรู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมโดยละเอียดกันก่อนดีกว่า ว่าหากต้องการกู้ประกันสังคมต้องทำอย่างไรบ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม 2023 เป็นอย่างไร

เมื่อประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้ประกันตนล่าสุดปี 2023 ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารต่างๆ หลายแห่งเพื่อรองรับการกู้ประกันสังคมของผู้ประกันตน โดยมียอดวงเงินสินเชื่อประกันสังคมรวมกว่าสามหมื่นล้านบาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมกับธนาคารต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ตลอดระยะเวลาโครงการ

ขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมที่ธนาคารไหนได้บ้าง

 1. สินเชื่อประกันสังคมกสิกร ผู้ประกันตนที่ต้องการสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต้องไม่พลาดการขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมกับธนาคารกสิกรไทย เพราะธนาคารกสิกรร่วมมือกับประกันสังคมปล่อยเงินกู้ประกันสังคมที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี
 2. สินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินสินเชื่อประกันสังคมจำนวนมากเพื่อการจ้างงานตามโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
 3. สินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารออมสิน ผู้ที่ประสงค์จะกู้ประกันสังคม สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับหลายโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนของธนาคารออมสินได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 2023

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน สามารถขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารต่างๆ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานประกันสังคม เช่น ธนาคารยูโอบี สินเชื่อประกันสังคมกสิกรไทย สินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ เพื่อขอรับเงินกู้ประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ต่ออายุกิจการ หรือจ้างงานลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม ให้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละธนาคารในโครงการ โดยมีวงเงินสินเชื่อประกันสังคมธนาคารละไม่เกินสองพันล้านบาท
 2. วงเงินสินเชื่อประกันสังคมที่ผู้ประกอบการสามารถกู้ได้ ให้เป็นไปตามแบบแผนดังต่อไปนี้
 • สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน ขอสินเชื่อได้วงเงินสินเชื่อประกันสังคมสูงสุด 5 ล้านบาท
 • สถานประกอบการที่มีมีลูกจ้าง 51-200 คน กู้ประกันสังคมได้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ขอเงินกู้ประกันสังคมได้สูงสุดถึง 15 ล้านบาท
 1. คุณสมบัติผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม มีดังนี้
 • ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอวงเงินสินเชื่อประกันสังคมในโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคมเพื่อส่งเสริมการจ้างงานต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • จำนวนผู้ประกันตนหรือลูกจ้างตลอดอายุโครงการ 3 ปี ต้องมีไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะขอเงินกู้ประกันสังคมได้

จะเห็นได้ว่าจากการที่ประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้ประกันตนล่าสุด 2566 นั้น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดแม้เป็นผู้ประกอบการ แต่ ผู้ประกันตนก็ยังได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลประกันสังคม ก็ยังยื่นขอสินเชื่อได้จากธนาคารที่ให้ความร่วมมือกับประกันสังคม เช่น สินเชื่อประกันสังคมกสิกร สินเชื่อประกันสังคมกับธนาคารออมสิน และหากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการต่างๆ ของประกันสังคมทางออนไลน์ ก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมได้โดยตรง

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

เงินฉุกเฉินกสิกร 50000 บาท สินเชื่อที่อนุมัติไว
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
18% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
6,000-240,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์สามารถสมัครออนไลน์ได้
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด:
สูงสุด 2,000,000 บาท